English / Cymraeg

CWRDD â'R TîM

Mae ein Gweithwyr Cymorth i Ofalwyr rhagorol yn gweithio yn y gymuned bob dydd ac rydym yn hynod o falch mai nhw yw wyneb cyhoeddus ein sefydliad. Cânt eu cefnogi gan ein tîm yn y swyddfa sy'n dîm bach ond deinamig:

Alison Jones

Prif Swyddog Gweithredol

Karen Allen

Rheolwr Gofal
(Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Wrecsam)

Non Parry

Rheolwr Gofal
(Môn, Gwynedd)

Lucy Jones

Cynorthwyydd Personol / Ysgrifennydd ac Arweinydd Prosiect y gwasanaeth i Ofalwyr sy'n Oedolion Ifanc

Gwenno Davies

Arweinydd Prosiect, Gwasanaeth Cymorth Dementia

Mo Robinson

Gwasanaeth
Therapiau Oedolion

Helen Davies Williams

Gweinyddwr

Tina Thomas

Gweinyddwr

Cawn ein rheoli hefyd gan Fwrdd Ymddiriedolwyr sy'n rhoi eu sgiliau a'u profiad am ddim i sicrhau bod arweiniad arbenigol gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru:

Rita Jones - Cadeirydd: Uwch-nyrs wedi ymddeol ym maes yr Ymwelwyr Iechyd/ Nyrsys Ysgol. Mae Rita hefyd yn Gadeirydd ar Gyngor Iechyd Cymunedol Sir y Fflint a Chyfarwyddwr ac Is-gadeirydd Homestart Sir Ddinbych

Pearl Roberts - Is-gadeirydd: gweithiodd fel Dadansoddwr Astudio Gwaith ym Manc Barclays. Pearl hefyd yw Llywydd Soroptimyddion y Rhyl ar gyfer 2016-17.

David Brydon - Trysorydd Anrhydeddus: Uwch-reolwr Ariannol wedi ymddeol yn y Ganolfan Gwasanaeth Busnes i Fyrddau Iechyd Lleol. Mae David hefyd yn aelod o'r Clwb Rotari ym Mangor ac yn Drysorydd 'Cyfeillion Church Island, Porthaethwy'

Michael Boyle - Cyn reolwr-gyfarwyddwr mewn cwmni peirianneg cemegol ac aelod o'r Fforwm Cleifion Canser.

Dr John Rees - John yw Sylfaenydd a Chyfarwyddwr cwmni biotec Gogledd Cymru JRBiomedical. Mae hefyd yn Arbenigwr Technegol i Eurostars.

Bethan Trenchard - Nyrs Bro wedi ymddeol a gwirfoddolwr i'r Groes Goch. Mae Bethan yn aelod lleol o'r Ymatebwyr Cymunedau yn Gyntaf hefyd.