English / Cymraeg

Agor Aelwyd

Yn y cynllun yma ym Môn mae ein Gweithwyr Cymorth i Ofalwyr profiadol yn cymryd hyd at 3 o gleientiaid sydd â Dementia i'w cartrefi eu hunain am y diwrnod (tua 6 awr).

Gall Defnyddwyr y Gwasanaeth fwynhau cymryd rhan mewn gweithgareddau mewn lleoliad cartrefol, cael cinio a sgwrsio, gan wneud gweithgareddau sy'n eu hysgogi tra bo'r gofalwr yn cael seibiant.

Os ydych yn teimlo y gallech elwa o'r gwasanaeth yma, cysylltwch â'n Rheolwr Gofal i Ynys Môn, Non Parry, ar

01492 542212 / 07534 221395