English / Cymraeg

Gwasanaeth Therapïau Oedolion

Cawn ein ariannu gan Sefydliad Morgan i weithio mewn partneriaeth ag ysgol leol yn Sir y Fflint. Rydym yn cynnal y sesiynau therapi ar ôl yr ysgol ac ar y penwythnosau ac maent yn benodol i oedolion sydd wedi cael diagnosis PMLD. Gall yr oedolion yma fanteisio ar y gwasanaethau therapi sydd ar gael yn yr ysgol drwy system gofrestru.

Mae'r gwasanaethau'n cynnwys y therapïau a ganlyn:

  • Hydrotherapi
  • Dirgrynacwstig
  • Adlamu
  • Sherbourne
  • Tacpac
  • Adweitheg

i gael rhagor o wybodaeth, ffoniwch

01492 542212