English / Cymraeg

Recriwtio

GWEITHWYR CEFNOGI GOFALWYR

Description

Rydym eisiau penodi Gweithwyr Cefnogi Gofalwyr yn ardaloedd Conwy, Sir Ddinbych a Wrecsam. Rhaid iddynt fod yn berchen ar gar. Bydd lwfans teithio, tâl gwyliau a chyfraddau uwch o dâl am weithio ar y penwythnosau a gyda’r nos.

Full Info…