English / Cymraeg

Recriwtio

GWEITHWYR CEFNOGI GOFALWYR

Description

Rydym eisiau penodi Gweithwyr Cefnogi Gofalwyr yn ardaloedd: Ynys Mon Conwy Sir Ddinbych Sir y Fflint Rhaid iddynt fod yn berchen ar gar. Bydd lwfans teithio, tâl gwyliau a chyfraddau uwch o dâl am weithio ar y penwythnosau a gyda’r nos.

Full Info…


CYDGYSYLLTYDD GOFAL - NEWYDD**

Description

Mae’r elusen eisiau llenwi swydd wag sydd ganddi ar hyn o bryd ar gyfer CYDGYSYLLTYDD GOFAL. Mae’r swydd hon wedi’i seilio yn ein swyddfa ym Mae Colwyn. Mae’r swydd yn gyfle i rywun profiadol yn y diwydiant gofalu a fyddai’n hoffi…

Full Info…