English / Cymraeg

CWRDD â'R TîM

Mae ein Gweithwyr Cymorth i Ofalwyr rhagorol yn gweithio yn y gymuned bob dydd ac rydym yn hynod o falch mai nhw yw wyneb cyhoeddus ein sefydliad. Cânt eu cefnogi gan ein tîm yn y swyddfa sy'n dîm bach ond deinamig:

Alison Jones

Prif Swyddog Gweithredol

Karen Allen

Rheolwr Gofal

Lucy Jones

Cefnogi Busnes

Rhian Wyn Morris

Cydlynydd Gofal

Gwenno Davies

Arweinydd Prosiect, Gwasanaeth Cymorth Dementia

Tina Thomas

Swyddog Prosiect y gwasanaeth i Ofalwyr sy'n Oedolion Ifanc

Helen Davies Williams

Swyddog Cyllid & Arolwgwr Swyddfa

Shara Evans

Prentis Gweinyddu Busnes

Cawn ein rheoli hefyd gan Fwrdd Ymddiriedolwyr sy'n rhoi eu sgiliau a'u profiad am ddim i sicrhau bod arweiniad arbenigol gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru:

Rita Jones - Cadeirydd: Uwch-nyrs wedi ymddeol ym maes yr Ymwelwyr Iechyd/ Nyrsys Ysgol. Mae Rita hefyd yn Gadeirydd ar Gyngor Iechyd Cymunedol Sir y Fflint a Chyfarwyddwr ac Is-gadeirydd Homestart Sir Ddinbych

Dr John Rees - Is-gadeirydd: John yw Sylfaenydd a Chyfarwyddwr cwmni biotec Gogledd Cymru JRBiomedical. Mae hefyd yn Arbenigwr Technegol i Eurostars.

David Brydon - Trysorydd Anrhydeddus: Uwch-reolwr Ariannol wedi ymddeol yn y Ganolfan Gwasanaeth Busnes i Fyrddau Iechyd Lleol. Mae David hefyd yn aelod o'r Clwb Rotari ym Mangor ac yn Drysorydd 'Cyfeillion Church Island, Porthaethwy'

Michael Boyle: Cyn reolwr-gyfarwyddwr mewn cwmni peirianneg cemegol ac aelod o'r Fforwm Cleifion Canser.

Shaun Hughes:

Ann Perkins:

Pearl Roberts: gweithiodd fel Dadansoddwr Astudio Gwaith ym Manc Barclays.

Maria Skudlarz:

Bethan Trenchard: Nyrs Bro wedi ymddeol a gwirfoddolwr i'r Groes Goch. Mae Bethan yn aelod lleol o'r Ymatebwyr Cymunedau yn Gyntaf hefyd.