English / Cymraeg

Gwasanaeth Cymorth Dementia

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru'n cynnig gwasanaeth sy'n darparu gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth wedi'i deilwra'n arbennig i bobl pan gânt eu diagnosis Dementia. Mae'r gwasanaeth yma ar gael i unigolion a'u gofalwyr/ teuluoedd.

Mae ein Cydlynwyr Dementia wedi'u seilio yn y Clinigau Cof ledled Gogledd Cymru sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i bobl gyda Dementia a'u gofalwyr a'u teuluoedd. Gall y Cydlynwyr helpu i:

  • Gynllunio ar gyfer y dyfodol
  • Roi cefnogaeth emosiynol
  • Cynghori am arian/cyllid
  • Dangos y ffordd
  • Rhoi gwybodaeth am grwpiau gweithgareddau cymdeithasol
  • Mynd ar ymweliadau â'r cartref

TAITH NI

Yn rhan o'r Gwasanaeth Cefnogi Dementia, rydym yn cynnal grwpiau cymorth lleol bob mis i bobl gyda dementia a'u teuluoedd a'u ffrindiau ymhob ardal o Ogledd Cymru. Dewch draw i ymuno â ni i gael hyfforddiant, gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth - bydd croeso mawr i chi. Cynhelir y grwpiau o 11.00 am hyd 3.00 pm - cewch aros am yr amser cyfan neu alw draw am gyfnod byrrach os byddai hynny'n well gennych. Mae cinio ar gael (rhaid talu ffi).


I ganfod lle mae eich grŵp Taith Ni agosaf a phryd mae'n digwydd nesaf, ffoniwch 01492 542212.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn a sut i gael gafael ar y gefnogaeth yma, ffoniwch ni ar:

01492 542212