English / Cymraeg

Gwasanaeth i Ofalwyr sy'n Oedolion Ifanc

Os ydych yn 17-25 oed ac yn byw ym Môn / Conwy, mae gennym brosiect yn rhedeg ar hyn o bryd i gefnogi Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc. Gallwn gynnig:

  • Gwybodaeth a chefnogaeth ymarferol ac emosiynol
  • Hyfforddiant a chyngor am ddim
  • Sesiynau grŵp ac 1-1
  • Seibiant o'r gwaith gofalu

Bydd ein hyfforddiant rhad ac am ddim yn cynnwys cyrsiau ymarferol ar godi a chario, cymorth cyntaf, coginio, cyllid a chyllideb, gweithdai gwydnwch a sesiynau cerdd.

Gallwn gynnig cludiant i unrhyw un sydd eisiau dod.

I gadw lle neu i gael gafael ar gefnogaeth seibiant, ffoniwch Tina Thomas, Swyddog Prosiect ar

01492 542212 / 07376 426711