English / Cymraeg

NEWYDDION

CAU DROS DRO I GRWPIAU

Tuesday 17th March 2020

Yn anffodus, ar ôl arweiniad gan y llywodraeth a dderbynywyd yn hwyr brynhawn ddoe i osgoi pob cynulliad a chyfarfodydd cymdeithasol, rydym wedi penderfynu atal ein holl Grwpiau a Chaffis Lleol (Taith Ni / Cerdd Ni / Caffi Cofio / Caffi Conwy / Grwpiau Plant ) am y tro.

Byddwn yn rhoi pob diweddariad pellach ar ein gwefan wrth iddynt ddigwydd.