English / Cymraeg

Adroddiadau

ELW CYMDEITHASOL AR FUDDSODDIAD

Wednesday, December 7th, 2016

O'r diwedd mae'n bosibl i ni ddangos yn iawn faint o fudd sydd mewn rhoi seibiant i gannoedd o ofalwyr di-dâl sy'n byw yng Ngogledd Cymru. Mae gofalwyr ar ddyletswydd 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn. Os na chânt seibiant yn rheolaidd, mae'r effaith ar fywyd y gofalwyr yn gallu bod yn enfawr. I ofalwyr fel Joan sy'n edrych ar ôl ei gŵr sydd â dementia, mae lefelau uchel o straen drwy'r amser mewn bywyd, ac mae hyn yn arwain at iselder ac iechyd corfforol gwael yn aml iawn. Y canlyniad wrth gwrs yw bod y gofalwr yn fwy tebygol o fod angen cymorth a gwasanaethau ei hun. Mae gofalwyr heb eu cefnogi fel…

view more »


ADRODDIAD AGGCC

Wednesday, December 7th, 2016

Gwelwch isod ein adroddiad arolwg gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru: Adroddiad AGGCC

view more »


ADRODDIAD BLYNYDDOL 2015-16

Wednesday, December 7th, 2016

Cyflwynwyd ein Adroddiad Blynyddol yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Hydref 19 2016. Rhowch gipolwg drosto i ganfod rhagor am ein gwasanaethau sy'n datblygu, y bobl wych sy'n codi arian i ni a rhai sylwadau gan ddefnyddwyr ein gwasanaeth. Cliciwch isod i ddarllen:

view more »