English / Cymraeg

CROESO I YMDDIRIEDOLAETH GOFALWYR GOGLEDD CYMRU

GWASANAETHAU GOFAL CROESFFYRDD

PWY YDYM

Mae gennym fwy na 35 mlynedd o brofiad o ddarparu amrywiaeth o wasanaethau i ofalwyr ym Môn, Conwy, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Gwynedd a Wrecsam. Ein nod yw gwella bywydau gofalwyr drwy roi seibiant iddynt o'r gwaith gofalu a gadael iddynt gael amser iddynt eu hunain gan wybod bod y sawl maen nhw'n gofalu amdanynt mewn dwylo diogel.

Canfod Rhagor

GWASANAETHAU

Gwelwch ein amrywiaeth eang o wasanaethau yn y cartref ac yn y gymuned, gan gynnwys:
Gofal Seibiant, Gofal Gwalia, Cymorth Dementia, Grwpiau Cymunedol
a mwy

Gwelwch nhw yma

CANFOD SUT Y GALLWCH CHI HELPU:

SYLWADAU DEFNYDDWYR EIN GWASANAETHAU

“Rydych yn gwneud llawer iawn o wahaniaeth i ansawdd fy mywyd”

“Mae’r merched sy’n rhedeg y grŵp yn wych”

“Mae’n nefoedd cael egwyl bob wythnos, dyma’r unig seibiant a gaf”

“Mae eich Gweithwyr Cymorth yn bobl mor ofalgar a chariadus a gallwn oll ymddiried ynddynt”

“Mae’r cyfle i sgwrsio a dod yn ffrindiau gyda staff Croesffyrdd o fudd enfawr i mi a’m gwraig”

“Alla i ddim canmol y gwasanaeth yma ddigon… mae’r gwasanaeth mor fuddiol i ni oll fel teulu”

“Mae’n bleser o’r mwyaf dod i’ch grŵp, mae’n gymaint o hwyl bob amser ”

“Os na fyddai fy ngweithiwr cymorth yn dod yma, fyddwn i byth yn gadael y tŷ”

“Mae angen egwyl ar frodyr a chwiorydd hefyd, mae’r tripiau’n wych i roi seibiant iddynt oddi wrth eu brodyr”

“Rydych yn gwneud gwahaniaeth enfawr, gallwn dreulio amser gwerthfawr gyda’n plant eraill”

Newyddion

Newyddion

Cewch ein newyddion diweddaraf, yn cynnwys lluniau o'n dyddiau allan a manylion unrhyw weithgareddau codi arian sydd ar y gweill.

PENODI

PENODI

Hoffech chi weithio gyda ni? Mae manylion yma am swyddi gwag sydd gennym. Edrychwn ymlaen at weithio gyda chi.

TAFLENNI

TAFLENNI

Porwch drwy ein amrywiol daflenni i weld pa wasanaethau a gynigiwn, ac a oes unrhyw beth y gallwn ei wneud i'ch helpu.