English / Cymraeg

Recriwtio

GWEITHWYR CEFNOGI GOFALWYR

Description

Rydym eisiau penodi Gweithwyr Cefnogi Gofalwyr yn ardaloedd:

Sir Ddinbych/Sir y Fflint

Rhaid iddynt fod yn berchen ar gar. Bydd lwfans teithio, tâl gwyliau a chyfraddau uwch o dâl am weithio ar y penwythnosau a gyda'r nos.

I ymgeisio, dilynwch y linc os gwelwch yn dda:

Ymgeisiwch Nawr