English / Cymraeg

Testimonials for home page

"Mae'r cyfle i sgwrsio a dod yn ffrindiau gyda staff Croesffyrdd o fudd enfawr i mi a'm gwraig"

"Mae'n bleser o'r mwyaf dod i'ch grŵp, mae'n gymaint o hwyl bob amser "

"Rydych yn gwneud llawer iawn o wahaniaeth i ansawdd fy mywyd"

"Mae eich Gweithwyr Cymorth yn bobl mor ofalgar a chariadus a gallwn oll ymddiried ynddynt"

"Mae'n nefoedd cael egwyl bob wythnos, dyma'r unig seibiant a gaf"

"Alla i ddim canmol y gwasanaeth yma ddigon... mae'r gwasanaeth mor fuddiol i ni oll fel teulu"

"Os na fyddai fy ngweithiwr cymorth yn dod yma, fyddwn i byth yn gadael y tŷ"

"Mae angen egwyl ar frodyr a chwiorydd hefyd, mae'r tripiau'n wych i roi seibiant iddynt oddi wrth eu brodyr"

"Rydych yn gwneud gwahaniaeth enfawr, gallwn dreulio amser gwerthfawr gyda'n plant eraill"

"Mae'r merched sy'n rhedeg y grŵp yn wych"