English / Cymraeg

Canolfannau Dementia

Ein Canolfannau Dementia yng Ngogledd Cymru

Gogledd Ddwyrain Cymru:

Wrecsam
Hwb Lles
Crown Buildings
31 Stryd Caer
Wrecsam
LL13 8BG
Ar gyfer oriau agor, cyswllt Louise: louise.green@ctnw.org.uk / 07944 324093

Canolfan Dementia Sir y Fflint
Canolfan Fusnes Greenfield
Ffordd Bagillt
Greenfield
Treffynnon
CH8 7GR
Ar gyfer oriau agor, cyswllt Karen: karen.huxley@ctnw.org.uk / 07943 419747


Canolbarth:

Canolfan Dementia Sir Ddinbych
Eirianfa
Ddinbych
Sir Ddinbych
LL16 3TS
Ar gyfer oriau agor, cyswllt:
Natasha: natasha.harper@ctnw.org.uk / 07960 611404
Iona: iona.davies@ctnw.org.uk / 07852 556728

Canolfan Dementia Conwy
Parc Menter Quinton Hazell
Ffordd Glan-y-Wern
Bae Colwyn
LL28 5BS
Ar gyfer oriau agor, cyswllt Toby: toby.fagan@ctnw.org.uk / 07399 175655


Gogledd Orllewin Cymru:

Canolfan Dementia Gwynedd
Ardudwy
Ffordd Caergybi
Bangor
Gwynedd
LL57 2PJ
Ar gyfer oriau agor, cyswllt Rachel: rachel.collins@ctnw.org.uk / 07943 419782

Canolfan Dementia Sir Fôn
Canolfan Glanhwfa
Capel Moreia
Llangefni
Ynys Mon
LL77 7EN
Ar gyfer oria agor, cyswllt Caighreine: caighreine.mathie@ctnw.org.uk / 07943 419787

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn a sut i gael gafael ar y gefnogaeth yma, ffoniwch ni ar:

01492 542212