English / Cymraeg

Grantiau Gofalwyr

Gydag arian gan Lywodraeth Cymru gallwn gynnig grantiau unigol i ofalwyr am eitemau fel talebau bwyd, offer technoleg gwybodaeth a nwyddau gwyn.

Mae gennym hefyd arian i ofalwyr i gael egwyl fer, e.e. noson i ffwrdd, neu bryd allan neu drip i'r sinema ac ati.

Os ydych yn ofalwr di-dâl ac os hoffech wneud cais am unrhyw un o'r uchod, lawrlwythwch y ffurflen gais a'i dychwelyd i: grants@ctnw.org.uk neu yn y post i: Parc Menter Quinton Hazell, Ffordd Glan y Wern, Mochdre, Conwy, LL28 5BS.

Ffurflen Grantiau