English / Cymraeg

Adroddiadau

ADRODDIAD BLYNYDDOL 2022-23

Tuesday 2nd April 2024

Cliciwch 'Gweld Rhagor' i ddarllen yr Adroddiad Blynyddol 2022-23

view more »


ADRODDIAD BLYNYDDOL 2021-22

Wednesday 15th March 2023

Cliciwch 'Gweld Rhagor' i ddarllen yr Adroddiad Blynyddol 2021-22

view more »


ADRODDIAD BLYNYDDOL 2020-21

Monday 31st January 2022

Cliciwch isod i ddarllen yr adroddiad blynyddol 2020-21: Adroddiad Blynyddol 2020-21

view more »


ADRODDIAD BLYNYDDOL 2019-20

Monday 22nd February 2021

Cliciwch isod i ddarllen yr adroddiad blynyddol 2019-20: Adroddiad Blynyddol 2019-20:

view more »


ADRODDIAD BLYNYDDOL 2017-18

Wednesday 9th January 2019

Darllenwch ein Adroddiad Blynyddol diweddaraf ar gyfer 2017-18: Adroddiad Blynyddol 2017-18

view more »


ADRODDIAD BLYNYDDOL 2016-17

Thursday 7th December 2017

Cyflwynwyd ein Adroddiad Blynyddol yn ein Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Hydref 25 2017. Rhowch gipolwg drosto i ganfod rhagor am ein gwasanaethau sy'n datblygu, y bobl wych sy'n codi arian i ni a rhai sylwadau gan ddefnyddwyr ein gwasanaeth. Cliciwch isod i ddarllen: Adroddiad Blynyddol 2016-17

view more »


ELW CYMDEITHASOL AR FUDDSODDIAD

Wednesday 7th December 2016

O'r diwedd mae'n bosibl i ni ddangos yn iawn faint o fudd sydd mewn rhoi seibiant i gannoedd o ofalwyr di-dâl sy'n byw yng Ngogledd Cymru. Mae gofalwyr ar ddyletswydd 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos, 365 diwrnod y flwyddyn. Os na chânt seibiant yn rheolaidd, mae'r effaith ar fywyd y gofalwyr yn gallu bod yn enfawr. I ofalwyr fel Joan sy'n edrych ar ôl ei gŵr sydd â dementia, mae lefelau uchel o straen drwy'r amser mewn bywyd, ac mae hyn yn arwain at iselder ac iechyd corfforol gwael yn aml iawn. Y canlyniad wrth gwrs yw bod y gofalwr yn fwy tebygol o fod angen cymorth a gwasanaethau ei hun. Mae gofalwyr heb eu cefnogi fel…

view more »


ADRODDIAD AGGCC

Wednesday 7th December 2016

Gwelwch isod ein adroddiad arolwg gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru: Adroddiad AGGCC

view more »