English / Cymraeg

Grwpiau Cymunedol

NODWCH OS GWELWCH YN DDA - MAE POB GRWP WEDI EI OHURIO HYD NES Y CLYWIR YN WAHANOL

Mae gennym y grwpiau cymunedol a ganlyn yng Ngogledd Cymru:

CAFFI COFIO:

Cynhelir Caffi Cofio ddwy waith yr wythnos ym Môn. Mae gofalwyr a/neu bobl dan eu gofal yn cwrdd mewn awyrgylch croesawgar a di-straen, yn siarad â phobl sydd mewn sefyllfa debyg iddyn nhw, yn derbyn cefnogaeth ymarferol ac emosiynol ac yn cymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau.

Mae'r sesiynau galw heibio'n digwydd bob wythnos fel a ganlyn:

Dydd Mawrth 2-4, Gwesty'r Bull, Llangefni
Dydd Iau 1-3, Gwesty'r Valley, Fali

Os hoffech ddod, dewch ar y diwrnod i un o'r grwpiau uchod ac fe gewch groeso cynnes iawn.

CAFFI CONWY:

Mae Coffi Conwy wedi'i seilio ar yr un syniad â'r sesiynau Caffi Cofio. Mae'r grwpiau'n agored i'r holl ofalwyr a phobl sy'n derbyn gofal yn ardal Conwy. Cânt eu cynnal fel a ganlyn:

Yr Eglwys Fethodistaidd, Llandrillo-yn-Rhos, LL28 4RS, 2-4 bob pythefnos ar Ddydd GwenerOs hoffech ddod, cysylltwch â ni yn y swyddfa ar 01492 542212 i weld pryd y bydd y grŵp nesaf yn cwrdd.

CYMRYD RHAN

Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr eisiau i bobl 'gymryd rhan' gyda'i gynlluniau i wneud Gogledd Cymru'n fwy iach. Gall bobl gofrestru i dderbyn y newyddion a'r wybodaeth ddiweddaraf yn cynnwys arolygon, ymgynghoriadau a gweithgareddau. Mae BCUHB yn gofyn i bobl 'gyfranogi' a rhannu eu barn, ymuno â grŵp, dod i gyfarfod, dod yn wirfoddolwr. Dilynwch y ddolen 'Cyfranogi' i gael rhagor o wybodaeth.

Cyfranogi >

I gael rhagor o wybodaeth am ein grwpiau cymunedol cysylltwch â ni yn y swyddfa

01492 542212