English / Cymraeg

Grwpiau Cymunedol

Mae gennym y grwpiau cymunedol a ganlyn yng Ngogledd Cymru:

CAFFI COFIO:

Cynhelir Caffi Cofio ddwy waith y mis yn Ynys Môn. Mae'n wasanaeth i bobl sydd angen cymorth. Mae bobl yn cwrdd mewn awyrgylch croesawgar a di-straen, yn siarad â phobl sydd mewn sefyllfa debyg iddyn nhw, yn derbyn cefnogaeth ymarferol ac emosiynol ac yn cymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau.

Mae'r sesiynau galw heibio'n digwydd fel a ganlyn:

Dydd Mercher 1af & 3ydd o bob mis, 2-4 yp,
Neuadd Bentref Llanddona, Yr Hen Ysgol, Llanddona, LL58 8TS

Os hoffech ddod, fe gewch groeso cynnes iawn.

I gael rhagor o wybodaeth am ein grwpiau cymunedol cysylltwch â ni yn y swyddfa

01492 542212