English / Cymraeg

Gwasanaethau Plant

Rydym wedi ein cofrestru gydag AGGCC i roi gwasanaethau i blant. Gallwn ddarparu:

  • Gwasanaethau cefnogi 1-1
  • Sesiynau grŵp yn cynnwys grwpiau gwyliau/ar ôl ysgol
  • Tasgau arbenigol, h.y. peg-borthi a gofal personol
  • Cymorth ymarferol ac emosiynol

Mae ein Grwpiau Plant yn rhedeg ar hyn o bryd yng Nghonwy. Maent yn cynnwys:

  • Clybiau ar ôl ysgol
  • Clybiau gwyliau
  • Grwpiau brodyr a chwiorydd
  • Clwb Nofio
  • Tripiau allan
Gwasanaethau Plant

I gael rhagor o wybodaeth ac i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal chi, ffoniwch ein swyddfa ar

01492 542212