English / Cymraeg

Gwasanaethau Plant

Rydym wedi ein cofrestru gydag AGGCC i roi gwasanaethau i blant. Gallwn ddarparu:

 • Gwasanaethau cefnogi 1-1
 • Sesiynau grŵp yn cynnwys grwpiau gwyliau/ar ôl ysgol
 • Tasgau arbenigol, h.y. peg-borthi a gofal personol
 • Gwasanaethau dros nos
 • Cymorth ymarferol ac emosiynol

Mae ein Grwpiau Plant yn rhedeg ar hyn o bryd yng Nghonwy a Sir y Fflint. Maent yn cynnwys:

 • Clybiau ar ôl ysgol
 • Clybiau gwyliau
 • Grwpiau brodyr a chwiorydd
 • Grŵp cefnogi rhieni
 • Clwb Nofio
 • Tripiau allan

NODWCH OS GWELWCH YN DDA - MAE POB GRWP WEDI EI OHURIO HYD NES Y CLYWIR YN WAHANOL

Gwasanaethau Plant

I gael rhagor o wybodaeth ac i weld beth sy'n digwydd yn eich ardal chi, ffoniwch ein swyddfa ar

01492 542212