English / Cymraeg

Recriwtio

GWEITHWYR CEFNOGI GOFALWYR ***NEWYDD***

Description

Ydych chi'n chwilio am swydd wobrwyol a buddiol?

Dewch i ymuno â'n tîm ni yn Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru, sy'n rhoi cymorth ymarferol i ofalwyr di-dâl

Rydym yn chwilio am bobl gyfeillgar a brwdfrydig fyddai'n hoffi bod yn rhan o'n helusen leol. Rydym yn darparu gwasanaethau seibiant o safon uchel i ofalwyr yn eu cartrefi eu hunain, gan edrych ar ôl y person y maen nhw'n gofalu amdano/amdani a rhoi cyfle iddyn nhw gael seibiant angenrheidiol iawn (ar gyfartaledd, mae'r ymweliad yn para 2-3 awr / 2 ymweliad y dydd).

Byddai profiad yn fanteisiol ond gallwn ddarparu hyfforddiant. Cyfraddau tâl da (£12.00 yr awr) a thâl gwyliau/salwch, amser teithio a milltiredd. Mae oriau hyblyg ar gael. Bydd gofyn i bob ymgeisydd llwyddiannus gael gwiriad DBS manylach (byddai'n fanteisiol os oes un gennych yn barod) a darparu gwiriadau geirda.

Mae'n rhaid i'r ymgeiswyr:-

• Fod ag agwedd ofalgar tuag at bobl eraill
• Fod yn ddibynadwy ac ymroddedig
• Beidio bod yn feirniadol o gwbl
• Fod yn hyblyg a bodlon i addasu

Mae'n hanfodol bod gennych drwydded yrru lawn a char

I gael rhagor o wybodaeth neu ffurflen gais, ffoniwch 01492 542212 neu anfonwch e-bost i northwales@nwcrossroads.org.uk

Dadlwythwch becyn cais yma:

Ffurflen gais:
Canllawiau:
Disgrifiad o'r swydd / Manylion y person: