English / Cymraeg

Recriwtio

GWEITHWYR CEFNOGI GOFALWYR - CONWY & SIR DDINBYCH

Description

Rydym eisia penodi Gweithwyr Cefnogi Gofalwyr yn ardaloedd Conwy & Sir Ddinbych.

Dewch i ymuno â'n tîm o Weithwyr Cefnogi Gofalwyr i gynnig cyfnodau byr o seibiant i ofalwyr di-dâl yn eu cartrefi eu hunain neu yn y gymuned leol!

Rhaid i'r ymgeiswyr fod yn hyblyg, brwdfrydig a pheidio rhagfarnu.

Rydym yn cynnig yr oriau sy'n gyfleus i chi a byddwn yn darparu hyfforddiant da, cefnogaeth i staff, tâl yr awr sy'n uwch na'r isafswm cyflog ac amodau a thelerau da.

Dadlwythwch becyn cais yma:

Ffurflen gais:
Canllawiau:
Disgrifiad o'r swydd:
Manylion y person: