English / Cymraeg

Recriwtio

SWYDDOG PROSIECT I OFALWYR SY'N OEDOLION IFANC

Description

Rydym yn chwilio am:

SWYDDOG PROSIECT I OFALWYR SY'N OEDOLION IFANC

i roi cefnogaeth, cyngor a chymorth ymarferol i ofalwyr ifanc 17-25 oed sy'n byw yng Nghonwy a Sir Fôn. Dylech fod â phrofiad o weithio gyda phobl ifanc (neu gymhwyster perthnasol) a bod yn barod i weithio oriau hyblyg, h.y. yn ystod yr wythnos, gyda'r nosau ac weithiau ar y penwythnosau. Rhaid i chi fod yn frwdfrydig, ymroddedig ac yn gallu eich ysgogi eich hun i weithio.

Byddai'r gallu i siarad Cymraeg yn fanteisiol

Trwydded yrru lawn a'ch cludiant eich hun

Bydd hon yn swydd 20 awr yr wythnos. £22,607 pro rata (sy'n cyfateb â £11.75 yr awr)

Contract 18 mis

I gael ffurflen gais, ffoniwch 01492 542212 neu anfonwch e-bost i northwales@ctnw.org.uk

Dyddiad Cau: 5 Gorffennaf 2021