English / Cymraeg

Recriwtio

*** GWEINYDDWR GYDA CHYFRIFOLDEB ARIANNOL - NEWYDD ***

Description

Rydym yn bwriadu penodi:

GWEINYDDWR GYDA CHYFRIFOLDEB ARIANNOL

Wedi ei selio yn ein swyddfa ym Mochdre, Bae Colwyn.

Mae'r swydd yn gyfle i rywun sy'n brofiadol mewn gweinyddiaeth a chyllid ddod yn rhan hanfodol o'n tîm bach cyfeillgar ac ymroddgar. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol brofiad o weithio o fewn adran gyllid brysur, a byddai gwybodaeth am feddalwedd cyflogres a chyfrifon Sage yn fanteisiol, ond gallwn ddarparu hyfforddiant.

Bydd y swydd yn 35 awr yr wythnos, £21,840 y flwyddyn

Bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus gael prawf DBS manylach a darparu gwiriadau geirda.

Dyddiad Cau: 6 Rhagfyr 2021