English / Cymraeg

NEWYDDION

DIOLCH YN FAWR IAWN I GLOBAL MAKE SOME NOISE

DIOLCH YN FAWR IAWN I GLOBAL MAKE SOME NOISE

Thursday 13th April 2017

Mae'n bleser o'r mwyaf gennym dderbyn £78,700 gan @globalmakesomenoise. Bydd hyn yn gwneud gwahaniaeth enfawr i'r plant a'r bobl ifanc a gefnogwn ym Môn, Conwy a Sir y Fflint. Diolch yn fawr i bawb yn Capital y Gogledd Orllewin a Gogledd Cymru a Heart Gogledd Cymru am helpu i wireddu hyn.

Gwyliwch ni gael ein syndod mawr: Heart FM