English / Cymraeg

NEWYDDION

AROLWG O FODDHAD Y CWSMER

Thursday 14th June 2018

Mae'r amser wedi cyrraedd unwaith eto i ni anfon ein Arolwg o Foddhad y Cwsmer atoch er mwyn canfod eich barn ac unrhyw syniadau neu awgrymiadau sydd gennych am wasanaethau'r dyfodol. Mae hi'n bwysig iawn ein bod ni'n cael adborth er mwyn i ni allu sicrhau bod y gwasanaethau a gynigiwn yn ystyrlon a gwerth eu cael. Diolch yn fawr i bawb sydd wedi anfon arolwg eleni yn ôl yn barod, rydym yn gwir werthfawrogi hynny.

Y llynedd cawsom ymateb gwych gennych i gyd, ac rydym wedi atodi ein gwerthusiad annibynnol o'r canlyniadau. Ewch i gael sbec:


Arolwg o Foddhad Cwsmer - Gorffennaf 2017