English / Cymraeg

NEWYDDION

CANOLFAN DEMENTIA GOGLEDD CYMRU

CANOLFAN DEMENTIA GOGLEDD CYMRU

Tuesday 13th July 2021

Rydym yn falch o gyhoeddi bod ein Canolfan Dementia newydd Gogledd Cymru bellach ar agor!

Os ydych chi'n byw yng Ngogledd Cymru ac angen gwybodaeth neu gyngor, neu os oes gennych ddiddordeb yn ein Gwasanaethau Dementia, rhowch ganiad i ni ar 01492 542212. Bydd staff ein Canolfan Dementia yn rhoi galwad yn ôl i chi ac yn cael sgwrs dros y ffôn neu byddant yn trefnu apwyntiad i chi yn y Ganolfan.

Rydym yn ddiolchgar i Jez Hemmings yn y Daily Post am ein helpu i godi ymwybyddiaeth o'r Ganolfan:

DAILY POST