English / Cymraeg

NEWYDDION

Y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru)

Tuesday 7th February 2017

Wedi i'r Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) gael ei chyflwyno yn Ebrill 2016, mae'r gefnogaeth y mae gan Ofalwyr hawl ei derbyn gan eu hawdurdodau lleol wedi newid. Darllenwch y daflen wybodaeth atodol os gwelwch yn dda sy'n amlinellu'r hyn y gallech chi fel Gofalwr fod yn gymwys i'w dderbyn a sut i ofyn am Asesiad Gofalwyr:


TAFLEN CEFNOGAETH I OFALWYR