English / Cymraeg

NEWYDDION

GLOBAL MAKE SOME NOISE

Wednesday 7th December 2016

Global Make Some Noise yw elusen fewnol swyddogol Global, y grŵp cyfryngau ac adloniant (Heart FM, Capital Radio, Smooth, Classic FM, LBC). Roeddem wrth ein boddau pan gafodd Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru ei dewis yn un o'u Helusennau'r Flwyddyn yn 2017-18. Mae Global Make Some Noise wedi bod yn codi arian ar ein rhan yn barod gyda'u Diwrnod Gwneud Sŵn (Make Some Noise Day) a gynhaliwyd ganddynt ar Hydref 7 pan wisgodd bawb ddillad LLACHAR! Rydym yn hynod ddiolchgar i bawb sydd wedi rhoddi hyd yn hyn! Edrychwch ar wefan Global Make Some Noise i weld beth sydd wedi bod yn digwydd a sut i gymryd rhan: Global Make Some Noise

view more »


GWEFAN NEWYDD

Wednesday 7th December 2016

Mae'n bleser mawr gennym lansio ein gwefan newydd a fydd, gobeithio, yn cynnwys yr holl wybodaeth yr ydych ei hangen am ein sefydliad a sut y gallwn eich helpu a'ch cefnogi chithau, aelod o'ch teulu, cyfaill neu gymydog. Hoffem glywed adborth gennych rhag ofn eich bod wedi chwilio am rywbeth nad ydym wedi ei gynnwys, neu fod gennych awgrymiadau am ffyrdd o'i gwella. Dyma ein cyfeiriad ebost: northwales@nwcrossroads.org.uk neu gallwch glicio ar yr eicon amlen ar waelod ein Tudalen Hafan, EDRYCHWN YMLAEN AT GLYWED GENNYCH!

view more »