English / Cymraeg

CYFARFOD â'R TîM

Mae ein Gweithwyr Cymorth i Ofalwyr rhagorol yn gweithio yn y gymuned bob dydd ac rydym yn hynod o falch mai nhw yw wyneb cyhoeddus ein sefydliad. Cânt eu cefnogi gan ein tîm yn y swyddfa sy'n dîm bach ond deinamig:

Alison Jones

Prif Swyddog Gweithredol

Karen Allen

Rheolwr Gofal

Lucy Jones

Cefnogi Busnes

Tina Thomas

Rheolwr Tim

Ffion Travis

Arweinydd Prosiect
Dementia

Iona Davies

Cydlynydd Dementia

Toby Fagan

Cydlynydd Dementia

Louise Green

Cydlynydd Dementia

Natasha Harper

Cydlynydd Dementia

Karen Huxley

Cydlynydd Dementia

Caighreine Mathie

Cydlynydd Dementia

Rachel Collins

Cydlynydd Dementia

Bryan Helsby

Swyddog Llesiant a Chynhwysiant

Manon Roberts

Swyddog Llesiant a Chynhwysiant

Kate Wilkinson

Swyddog Llesiant a Chynhwysiant

Samantha Colville

Swyddog Llesiant a Chynhwysiant
Gofalwyr Rhieni

Evie Roberts

Cydlynydd Plant

Misty Roberts

Gweinyddwr

Cawn ein rheoli hefyd gan Fwrdd Ymddiriedolwyr sy'n rhoi eu sgiliau a'u profiad am ddim i sicrhau bod arweiniad arbenigol gan Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru:

Rita Jones - Cadeirydd: Uwch-nyrs wedi ymddeol ym maes yr Ymwelwyr Iechyd/ Nyrsys Ysgol.

Dr John Rees - Is-gadeirydd: John yw Sylfaenydd a Chyfarwyddwr cwmni biotec Gogledd Cymru JRBiomedical. Mae hefyd yn Arbenigwr Technegol i Eurostars.

David Brydon - Trysorydd Anrhydeddus: Uwch-reolwr Ariannol wedi ymddeol yn y Ganolfan Gwasanaeth Busnes i Fyrddau Iechyd Lleol. Mae David hefyd yn aelod o'r Clwb Rotari ym Mangor ac yn Drysorydd 'Cyfeillion Church Island, Porthaethwy'

Michael Boyle: Rheolwr Gyfarwyddwr wedi ymddeol

Andy Burgen: Ers iddo ymddeol o fod yn Bennaeth Coleg, mae Andy wedi gweithio gyda grwpiau difreintiedig yn y DU a thramor ac mae hefyd wedi cynrychioli cleifion ar nifer o gyrff cenedlaethol.

Alan Dixon: Ar ôl gweithio ym maes anableddau dysgu a seiciatreg am fwy na 49 mlynedd, mae Alan wedi ymddeol erbyn hyn.

Bethan Trenchard: Nyrs Bro wedi ymddeol a gwirfoddolwr i'r Groes Goch. Mae Bethan yn aelod lleol o'r Ymatebwyr Cymunedau yn Gyntaf hefyd.